გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
02/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/12/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/12/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/12/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/12/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/12/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/12/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/12/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/12/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/12/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/12/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/12/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/12/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/12/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება