გადაუდებელი სამუშაოები
03/09/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/09/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/09/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/08/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/08/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/08/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/08/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/08/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/08/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/08/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/08/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/08/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/08/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/08/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/08/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება