გადაუდებელი სამუშაოები
05/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/03/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/03/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/03/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/03/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/03/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/03/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/03/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/03/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/03/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/03/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება