გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
02/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება