გადაუდებელი სამუშაოები
09/06/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/06/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/06/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/06/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/06/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/06/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/06/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/06/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/06/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/05/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/05/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/05/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/05/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/05/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/05/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება