გადაუდებელი სამუშაოები
26/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება