გადაუდებელი სამუშაოები
05/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება