წყლის ხარისხი

12/06/2022 12 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 12 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 12 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


01/12/2022 1 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/11/2022 30 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/11/2022 29 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/11/2022 28 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/11/2022 27 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ