წყლის ხარისხი

07/07/2022 7 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 7 ივლისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 7 ივლისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


06/10/2022 6 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/10/2022 5 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/10/2022 4 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/10/2022 3 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/10/2022 2 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ