წყლის ხარისხი

24/01/2020 24 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 24 იანვარს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს 

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად,  თბილისის მოსახლეობისთვის 2019 წლის 24 იანვარს მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


01/03/2020 1 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/02/2020 29 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/02/2020 28 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/02/2020 27 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/02/2020 26 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ