გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
11/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება