კორპორატიულ-სოციალური პასუხისმგებლობა

 

"ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" თანამშრომლების ინტერესები და უფლებები დაცულია ”კოლექტიური შეთანხმებით”. ეს დოკუმენტი კომპანიის ადმინისტრაციასა და კომპანიის გაერთიანებულ პროფკავშირს შორის 2008 წლის 25 დეკემბერს გაფორმდა. დოკუმენტი ითვალისწინებს ყველა შემთხვევას, რომელიც კომპანიის თანამშრომლებს თავისი უფლება-მოვალეობის შესრულებისას შეიძლება შეეხოს. ”კოლექტიურ შეთანხმებაში” ჩადებულია პუნქტები, რომლითაც კომპანია თავის თანამშრომლების სრულ უსაფრთხოებას იცავს, ანაზღაურებს გარკვეული თანამშრომლების სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის ხარჯებს, უწევს მათ სხვადასხვა სახის მატერიალურ დახმარებას, აჯილდოებს კომპანიის ღვაწლმოსილ თანამშრომლებს, ითვალისწინებს თანამშრომელთა წახალისების პროცედურებს, უზრუნველყოფს მათ საჭირო სპეცტანსაცმლით, აქსესუარებით და სხვ.


გთხოვთ, ჩამოტვირთოთ PDF ფაილები

ჯანდაცვა, უსაფრთხოება და სხვა პრივილეგიები GWP-ის თანამშრომლებისთვის 22 მარტი 2010 2014-06-03
პირველადი განცხადება 2015-03-02
ფორმაN2 2015-03-16
კომერციული 2015-03-16
აბ. ბრუნვის ისტორია 2015-05-21
აბ. დარიცხვის შეჩერება 2015-05-22
აბ. სახელის შეცვლა 2015-05-22
ანგარიშ-ფაქტურის მოთხოვნა 2015-05-22
ახალი. მიერთება პირველადი განაცხადი 2015-05-22
ახალი მიერთების განაცხადი 2015-05-22
თანხმობის ფორმა 2015-05-22
თანხმობის ფორმა 2015-05-22
კომერციული დირექტორი 2015-05-22
მრიცხველი-დამღა 2015-05-22
ოპერაციების მართვის დირექტორი 2015-05-22
pdf 2015-08-05
GWP preliminary prospectus submission 2015-08-06
სოციალური პასუხისმგებლობა

meteo.gov.ge