წყლის ხარისხი
18/04/2022 18 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/04/2022 17 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/04/2022 16 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/04/2022 15 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/04/2022 14 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/04/2022 13 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/04/2022 12 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/04/2022 11 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/04/2022 10 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/04/2022 9 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/04/2022 8 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/04/2022 7 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/04/2022 6 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/04/2022 5 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/04/2022 4 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ