ობლიგაციების ემისია - დეკემბერი 2015

 

ობლიგაციების ემისია – დეკემბერი 2015


პირობები:


ემიტენტი - შპს “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
მთლიანი ემისიის ნომინალური ღირებულება – 6,000,000 (ექვსი მილიონი) ლარი
ობლიგაციების განთავსების თარიღი – 2015 წლის 9 დეკემბერი
ობლიგაციის ვადა – 2 წელი (განაღდების თარიღი: 2017 წლის 9 დეკემბერი)
ობლიგაციის ვალუტა – ლარი
ერთი ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება – 1,000 (ერთი ათასი) ლარი
საპროცენტო სარგებელი (კუპონი) – განისაზღვრება „სებ“-ის მონეტარული პოლიტიკის (რეფინანსირების) განაკვეთს დამატებული 750 საბაზისო პუნქტით *
სარგებლის (პროცენტის) გადახდის პერიოდულობა – წელიწადში ორჯერ
შესყიდვების მინიმალური ოდენობა - 10 ობლიგაცია, 10,000 (ათი თასი) ლარი
ობლიგაციის გასხვისება – მეორად ბაზარზე შესაძლებელი იქნება ობლიგაციების გასხვისება საბროკერო კომპანიის მეშვეობით. ობლიგაცია დაშვებულ იქნება სავაჭროდ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე.
განთავსების აგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“, სს „პაშა ბანკი“

 


* საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადებით დაბეგვრამდე. ობლიგაციების დაბეგვრის შესახებ დეტალებისთვის, გთხოვთ, იხილეთ პროსპექტი (თანდართული ფაილი, გვერდი - 81).

 

 

 

 - ობლიგაციების პროსპექტი - დეკემბერი 2015

 - საქართველოს ეროვნული ბანკის განკარგულება საბოლოო პროსპექტზე 7 დეკემბერი 2015

 - საქართველოს ეროვნული ბანკის განკარგულება საერთაშორისო საიდენტიფიკაციო კოდის მინიჭების თაობაზე 7 დეკემბერი 2015

 - შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის აუდირებული ფინანსური ანგარიში 2014