წყლის ხარისხი
31/03/2020 31 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/03/2020 30 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/03/2020 29 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/03/2020 28 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/03/2020 27 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/03/2020 26 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/03/2020 25 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/03/2020 24 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/03/2020 23 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/03/2020 22 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/03/2020 21 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/03/2020 20 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/03/2020 19 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/03/2020 18 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/03/2020 17 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ