წყლის ხარისხი
05/06/2020 5 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/06/2020 4 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/06/2020 3 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/06/2020 2 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/06/2020 1 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
31/05/2020 31 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/05/2020 30 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/05/2020 29 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/05/2020 28 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/05/2020 27 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/05/2020 26 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/05/2020 25 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/05/2020 24 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/05/2020 23 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/05/2020 22 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ