წყლის ხარისხი
23/10/2020 23 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/10/2020 22 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/10/2020 21 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/10/2020 20 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/10/2020 19 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/10/2020 18 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/10/2020 17 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/10/2020 16 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/10/2020 15 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/10/2020 14 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/10/2020 13 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/10/2020 12 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/10/2020 11 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/10/2020 10 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/10/2020 9 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ