წყლის ხარისხი
15/08/2022 15 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/08/2022 14 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/08/2022 13 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/08/2022 11 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/08/2022 10 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/08/2022 9 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/08/2022 8 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/08/2022 7 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/08/2022 6 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/08/2022 5 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/08/2022 4 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/08/2022 3 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/08/2022 2 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/08/2022 1 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
31/07/2022 31 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ