წყლის ხარისხი
05/08/2020 5 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/08/2020 4 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/08/2020 3 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/08/2020 2 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/08/2020 1 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
31/07/2020 31 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/07/2020 30 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/07/2020 29 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/07/2020 28 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/07/2020 27 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/07/2020 26 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/07/2020 25 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/07/2020 24 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/07/2020 23 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/07/2020 22 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ