წყლის ხარისხი
20/11/2019 20 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/11/2019 19 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/11/2019 18 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/11/2019 17 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/11/2019 16 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/11/2019 15 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/11/2019 14 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/11/2019 13 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/11/2019 12 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/11/2019 11 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/11/2019 10 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/11/2019 9 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/11/2019 8 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/11/2019 7 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/11/2019 6 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ