წყლის ხარისხი
05/04/2021 5 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/04/2021 4 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/04/2021 3 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/04/2021 2 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/04/2021 1 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
31/03/2021 31 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/03/2021 30 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/03/2021 29 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/03/2021 28 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/03/2021 27 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/03/2021 26 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/03/2021 25 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/03/2021 24 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/03/2021 23 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/03/2021 22 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ