წყლის ხარისხი
02/12/2021 2 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/12/2021 1 დეკემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/11/2021 30 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/11/2021 29 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/11/2021 28 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/11/2021 27 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/11/2021 26 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/11/2021 25 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/11/2021 24 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/11/2021 23 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/11/2021 22 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/11/2021 21 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/11/2021 20 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/11/2021 19 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/11/2021 18 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ