წყლის ხარისხი
08/06/2021 8 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/06/2021 7 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/06/2021 6 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/06/2021 5 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/06/2021 4 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/06/2021 3 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/06/2021 2 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/06/2021 1 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
31/05/2021 31 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/05/2021 30 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/05/2021 29 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/05/2021 28 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/05/2021 27 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/05/2021 26 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/05/2021 25 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ