წყლის ხარისხი
24/09/2021 24 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/09/2021 23 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/09/2021 22 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/09/2021 21 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/09/2021 20 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/09/2021 19 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/09/2021 18 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/09/2021 17 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/09/2021 16 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/09/2021 15 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/09/2021 14 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/09/2021 13 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/09/2021 12 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/09/2021 11 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/09/2021 10 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ