წყლის ხარისხი

06/06/2022 6 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 6 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 6 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


06/09/2022 6 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/09/2022 5 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/09/2022 4 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/09/2022 3 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/09/2022 2 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ